OŚRODEK REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY w BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ

działający jako placówka niepubliczna organizuje w celu usprawniania rozwoju dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

 Podstawą przyjęcia jest aktualna „Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”, wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji wielozmysłowej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku. zapewnia również dzieciom i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością w wielu od 3 do 25 roku życia oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Podstawą przyjęcia jest aktualne „Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych”, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze stwarzają osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwość obcowania z rówieśnikami, poznawania nowego środowiska, warunki do dalszego rozwoju, a tym samym umożliwiają nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności dostosowanych do możliwości i indywidualnych potrzeb. Zajęcia te, to działania terapeutyczne skierowane na usunięcie lub zmniejszenie deficytów w zakresie rozwoju lub zachowania poprzez stosowanie różnego rodzaju metod i form pracy.

Zapraszamy do korzystania z pomocy w naszej Placówce.

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy

ul. Środkowa 186A

tel. 18 265 45 44/ 517 421 848

e-mail: orwbialka@poczta.onet.pl

www.orwbialkatatrzanska.pl

 Numer rachunku bankowego 

20 1240 5136 1111 0010 2649 8363


« powrót

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Sióstr Serafitek
ul. Środkowa 186a, 34-405 Białka Tatrzańska     Tel : 18 26 545 44     lub 517 421 848     e-mail: orwbialka@poczta.onet.pl

1999-2024 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms